Vỏ bóp đầu ống thủy lực

Kích cỡ: 1/4″ -> 2″
Loại: dùng cho ống 1->6 lớp thép
Kết cấu: Dùng cho ống bóc vỏ / Không bóc vỏ
Vật liệu: Thép Cacbon, Innoc 316