Van tiết lưu

Thân máy: vuông

Áp suất vận hành: PN400

Vật liệu: 1,0737/1,4749

Nhiệt độ: -20 đến +100 độ C

Danh mục: