Van một chiều

Van một chiều – van dòng chảy không quay lại

Thân máy: lục giác

Áp suất: Lên tới 500PN

Vật liệu: 1,0737 / 1,4749

Nhiệt độ: -20 ° C đến + 100 ° C

Danh mục: