Van cầu GE 2 ngả

Thân: khối

Áp suất tối đa 500 bar

Nhiệt độ -20 đến +100 độ C

Chất liệu: Cacbon

 

Danh mục: