Van cầu 3 ngả

Thân: khối

Áp suất vận hành: 500 Bar

Nhiệt độ: -30 ° C đến + 100 ° C
Chất liệu: Thép Cacbon
Danh mục: