Đầu nối thẳng (Một đầu tán, 1 đầu đực)

Đầu nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu ren ngoài: 1/8″ -> 2″ (BSPT, BSPP, NPT, UNO)
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316