Đầu nối thẳng (Cùng cấp / Giảm cấp)

Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối 2 nối ống từ: Size from 6mm -> 42mm
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316