Đầu nối dùng cho ống 6 lớp – Hệ ren JIC

  • Loại đầu nối JIC côn 74º ( đầu cái)