Đầu nối dùng cho ống 6 lớp – Mặt bích SAE

Loại bích SAE 6000psi (code 62)