Đầu nối cong (Một đầu tán, một đầu đực)

Đầu nối ống từ: 6mm -> 42mm
Đầu nối ren ngoài: 1/8″ -> 2″ (BSPT, BSPP, NPT)
Vật liệu: Thép cacbon / Innoc 316