Đầu nối cong (cùng cấp / giảm cấp)

Đầu nối 1 nối ống từ: 6mm -> 42mm

Đầu nối 2 nối ống từ: 6mm -> 42mm
Material: Thép cacbon / Innoc 316