Đầu kiểm tra áp lực

Loại chuẩn: M16x2
Áp suất làm việc tới: 630 bar
Ren kết nối: G1/8″, G1/4″, R1/4″, R1/8″