Đầu bấm hệ ren ORFS (côn bằng)

Loại đầu nối ORFS côn bằng (đầu đực & đầu cái)