Đầu bấm hệ ren NPTF

Loại đầu nối NPTF côn 60º (đầu cái / đầu đực)