Đầu bấm hệ ren JIC 74º

Loại đầu nối JIC côn 74º (đầu đực & đầu cái)