Đầu bấm hệ ren côn 24º, DIN2353

Loại đầu nối DIN côn 24º (đầu đực & đầu cái)