Đầu bấm mặt bích SAE

Loại bích SAE 3000psi (code 61), 6000psi (code 62)