Đầu bấm dùng cho ống 6 lớp – Hệ ren côn 24º, DIN2353