Đầu bấm dùng cho ống 6 lớp – Hệ ren BSP

Loại đầu nối BSP côn 60º ( đầu cái)